O nás

Vznik a poslání

V listopadu 2013 vznikl v prostorách kina Ořechovka na Praze 6 kroužek pro rodiče s dětmi do tří let s názvem Oříšek. Činnost kroužku zastřešilo v době jeho vzniku a během roku 2014 kino Ořechovka, za což velice děkujeme. Na jaře 2014 zakládají lektorky kroužku a účastnice, především matky na rodičovské dovolené, Střešovický Oříšek, zapsaný spolek.

Posláním spolku je zejména podpora rozvoje a kvality komunitního života v Praze prostřednictvím pořádání společenských, kulturních, sportovních, vzdělávacích akcí a zájmových kroužků pro rodiny s dětmi i další obyvatele Prahy. V současné době je hlavní aktivitou spolku provoz rodinného centra a organizace kroužků a pořádání jednorázových akcí pro veřejnost.

Výbor Střešovický Oříšek, z.s.

Jana Amlerová - předsedkyně

Jana Horáková

Kateřina Vickers


Podívejte se na naší první voňavou krásnou Výroční zprávu...

Stálý tým 

Jana Amlerová

Jana je předsedkyní spolku, spravuje nově náš email, vede Oříšek, Hernu, Koumáky a Cvičení pro mámy. Spoluorganizuje jednorázové akce.

Vystudovala jsem 2. LF UK, atestovala v oboru neurologie a obhájila doktorát na téma sociální kognice. Momentálně vyučuji na 2. LF UK, ale většinu svého času věnuji svým dvěma dětem a dobrovolnické činnosti pro náš spolek. Na Ořechovku jsem se přistěhovala až před několika lety za svým manželem.

Jana Horáková

Jana vede Tvořílek, podílí se na Píďalkách, Klokáncích,  a Herně. Také spravuje naše finance. Spoluorganizuje jednorázové akce.

Profesí jsem sociální pracovnice a arteterapeutka. Na částečný úvazek pracuji v organizaci Letní dům, kde doprovázím pěstounské rodiny. Od roku 2012 také vedu kroužky pro rodiče s dětmi. Vyrostla jsem a žiji ve Střešovicích. Jsem ráda, že díky vedení aktivit ve Střešovickém Oříšku mohu poznávat mnoho sympatických rodičů a dětí, těšit se z jejich fanazie a že zde také naše dvě děti čerpají spoustu zážitků a nachází dobré kamarády.


Alice Štěrbová

Alice vede výpravy Veverčat, Oříšek, hernu, a pomáhá Janě při Koumácích. Spoluorganizuje jednorázové akce.

Jsem máma dvou dětí, díky mladší dceři jsem poznala Oříšek a z návštěvnice kroužku jsem se postupně stala jeho lektorkou. Pracovala jsem jako zpravodajka agentury ČTK, kam jsem se po šesti letech mateřské dovolené před časem vrátila na částečný úvazek. Dlouhá léta jsem vedla skautský oddíl na Petřinách a ve volném čase s dětmi jezdila na výpravy a tábory. Baví mě vymýšlet různé hry a soutěže. Také v Oříšku se zaměřuji na pohybové hry, zábavné úkoly či říkadla.

Kateřina Vickers

Katka vede Píďalky a hernu, vypomáhá v Oříšku. Stará se o facebook a web. Spoluorganizuje jednorázové akce.

Mým povoláním je protidrogové a rodinné poradenství. Několik let jsem žila a pracovala v německém Mnichově a na mateřskou dovolenou se vrátila do Česka. V současné době se zabývám hlavně výchovou svých holčiček a Oříškem, příležitostně tlumočím.  Na Ořechovce jsem nová, ale už mi přirostla k srdci. Ráda se zapojuji do místního dění a poznávám sousedy.

Kroužky tento rok lektoruje také:

Jana Šimková, lektorka jógy pro děti a dospělé. Věnuje se i pilates, aromaterapii, ajurvédě a zdravému životnímu stylu. V současné době je v kurzu pro instruktory u ČADJ( Česká asociace dětské jógy).

Dobrovolnicky se podílejí na herně a pravidelných akcích:

Michaela Amlerová

Eva Kroftová, laktační poradkyně

Alice Tomková

Lucie Němečková, Výživová poradkyně

Tereza Patolánová, Loutky lidem, speciální pedagožka 

Děkujeme za Vaše nasazení!