Darujte

Zapojte se

Naším cílem je nabízet finančně dostupné aktivity pro rodiny na mateřské/rodičovské dovolené. Vyzýváme k aktivnímu zapojení, chceme posilovat dobrovolnictví a vztahy v komunitě. 
Abychom tyto cíle mohli naplňovat, neobejdeme se bez podpory radnice, individuálních či firemních dárců. 

Pro rok 2020 nám schází 40.000,- Kč abychom udrželi stávající ceny aktivit pro rodiče s dětmi a udrželi tradici komunitních akcí pro veřejnost.


Jak nás můžete podpořit?

Finančním darem. Samozřejmostí je vystavení darovací smlouvy, v případě zájmu uveřejnění poděkování na webu, facebooku, ve výroční zprávě. Podpořit nás můžete ihned přes Darujme.cz

Sponzorským darem ve výši min. 10 000,-. Logo vaší firmy uveřejníme v daném období mezi dárci na všech propagačních materiálech spolku, na webu spolku, ve výroční zprávě.

Materiálním darem - aktuálně potřebujeme kancelářský papír A4, čtvrtky A4, A3, A2.

Děkujeme,

MUDr. Jana Amlerová, PhD.,

předsedkyně spolku

e-mail: orisek.orechovka@gmail.com

tel: 723184832

Číslo transparentního účtu spolku: 2200697614/2010

Chtěli byste se zapojit do příprav akcí? Máte chuť pomoci s realizací herny nebo kroužků?

Napište nám! 

Budeme rády za rozšíření dobrovolnického týmu.