Děkujeme


  • Střešovický Oříšek finančně podpořila MČ Praha 6. Děkujeme.
  • Děkujeme Tatranu Střešovice za dobrou spolupráci. 
  • Děkujeme Ivaně Čeljuska za grafickou práci na našich plakátcích a výroční zprávě. Děkujeme Martinovi Štěrbovi za focení na akcích pro veřejnost.
  • Děkujeme dobrovolníkům a dobrovolnicím za pomoc s organizací jednorázových akcí a heren v Oříšku.
  • Děkujeme Katce a Christopherovi Vickers za mnohaletou spolupráci na chodu Oříšku.
  • Děkujeme dárcům, kteří si nepřejí být jmenování a podporují naši činnost.