O nás

Vznik a poslání

V listopadu 2013 vznikl v prostorách kina Ořechovka na Praze 6 kroužek pro rodiče s dětmi do tří let s názvem Oříšek. Činnost kroužku zastřešilo v době jeho vzniku a během roku 2014 kino Ořechovka, za což velice děkujeme. Na jaře 2014 zakládají lektorky kroužku a účastnice, především matky na rodičovské dovolené, Střešovický Oříšek, zapsaný spolek.

Posláním spolku je zejména podpora rozvoje a kvality komunitního života v Praze prostřednictvím pořádání společenských, kulturních, sportovních, vzdělávacích akcí a zájmových kroužků pro rodiny s dětmi i další obyvatele Prahy. V současné době je hlavní aktivitou spolku provoz rodinného centra a organizace kroužků a pořádání jednorázových akcí pro veřejnost.

Výbor Střešovický Oříšek, z.s.

Jana Amlerová - předsedkyně

Jana Horáková

Kateřina Vickers


Podívejte se na naší první voňavou krásnou Výroční zprávu...

Stálý tým 

Jana Amlerová

Jana je předsedkyní spolku, spravuje nově náš email, vede Oříšek, Hernu, Koumáky a Cvičení pro mámy. Spoluorganizuje jednorázové akce.

Vystudovala jsem 2. LF UK, atestovala v oboru neurologie a obhájila doktorát na téma sociální kognice. Momentálně vyučuji na 2. LF UK, ale většinu svého času věnuji svým dvěma dětem a dobrovolnické činnosti pro náš spolek. Na Ořechovku jsem se přistěhovala až před několika lety za svým manželem.

Jana Horáková

Jana vede Tvořílek, podílí se na Píďalkách, Klokáncích,  a Herně. Také spravuje naše finance. Spoluorganizuje jednorázové akce.

Profesí jsem sociální pracovnice a arteterapeutka. Na částečný úvazek pracuji v organizaci Letní dům, kde doprovázím pěstounské rodiny. Od roku 2012 také vedu kroužky pro rodiče s dětmi. Žiji ve Střešovicích. Jsem ráda, že díky vedení aktivit ve Střešovickém Oříšku můžu se svými dětmi poznávat mnoho sympatických rodičů a dětí a těšit se z dětské fanazie.

Alice Štěrbová

Alice vede výpravy Veverčat, Oříšek, hernu, a pomáhá Janě při Koumácích. Spoluorganizuje jednorázové akce.

Jsem máma dvou dětí, díky mladší dceři jsem poznala Oříšek a z návštěvnice kroužku jsem se postupně stala jeho lektorkou. Pracuji v agentuře ČTK na částečný úvazek. Dlouhá léta jsem vedla skautský oddíl na Petřinách a ve volném čase s dětmi jezdila na výpravy a tábory. Baví mě vymýšlet různé hry a soutěže. V Oříšku se zaměřuji na pohybové hry, zábavné úkoly či říkadla.

Kateřina Vickers

Katka vede Píďalky a hernu, vypomáhá v Oříšku. Stará se o facebook a web. Spoluorganizuje jednorázové akce.

Mým povoláním je protidrogové a rodinné poradenství. Několik let jsem žila a pracovala v německém Mnichově a na mateřskou dovolenou se vrátila do Česka. V současné době se zabývám hlavně výchovou svých holčiček a Oříškem, příležitostně tlumočím.  Na Ořechovce jsem nová, ale už mi přirostla k srdci. Ráda se zapojuji do místního dění a poznávám sousedy.

Lucie Němečková

Vede Zdravé vaření a semináře Dětem zdravě. Spoluorganizuje jednorázové akce.

Jsem maminka malého chlapečka, s velkou zálibou v jídle a vaření. K výživě mě před šestnácti lety přivedly zdravotní problémy, začala jsem se zajímat o souvislosti mezi nemocí, výživou, psychikou, pohybem. Stala jsem se výživovým poradcem, dělám semináře nejen pro maminky s dětmi, nabízím individuální konzultace /kontakt: lucie_nemeckova@centrum.cz; 776746979/

Jana Šimková

Vede Jógu pro děti a Jemnou jógu

Jsem lektorka jógy pro děti a dospělé. Věnuji se i pilates, aromaterapii, ajurvédě a zdravému životnímu stylu. V současné době jsem v kurzu pro instruktory u České asociace dětské jógy.

Na herně a pravidelných akcích se podílí také:

Michaela Amlerová, Alice Tomková, Tereza Patolánová, Loutky lidem, speciální pedagožka , Gábina Sochorová, Alena Staňková a další

Děkujeme za Vaše nasazení!