Darujte

Zapojte se

Naším cílem je nabízet finančně dostupné aktivity pro rodiny na mateřské/rodičovské dovolené. Vyzýváme k aktivnímu zapojení, chceme posilovat dobrovolnictví a vztahy v komunitě. 
Abychom tyto cíle mohli naplňovat, neobejdeme se bez podpory radnice, individuálních či firemních dárců. 

Velikonoční generálka na Ořechovce, Masopust, Oheň pro nejmenší, Adventní průvod a další jsou tradiční akce pro veřejnost v průběhu celého roku. Oživují Střešovice, vytváří tradice, propojují sousedy, vyzývají k dobrovolnictví. Otevřená herna rodinného centra pro rodiny s dětmi představuje místo pro hraní, sdílení, seznámení, smysluplně trávený volný čas během mateřské/rodičovské dovolené. Za symbolické vstupné, vedené dobrovolnicemi. 

Komunitní akce, ani otevřená herna se neobejdou bez vaší podpory! Děkujeme. 


Jak nás můžete podpořit?

Finančním darem. Samozřejmostí je vystavení darovací smlouvy, v případě zájmu uveřejnění poděkování na webu, facebooku, ve výroční zprávě. Podpořit nás můžete ihned přes Darujme.cz

Sponzorským darem ve výši min. 10 000,-. Logo vaší firmy uveřejníme v daném období mezi dárci na všech propagačních materiálech spolku, na webu spolku, ve výroční zprávě.

Materiálním darem - aktuálně potřebujeme kancelářský papír A4, čtvrtky A4, A3, A2.

Děkujeme,

MUDr. Jana Amlerová, PhD.,

předsedkyně spolku

e-mail: orisek.orechovka@gmail.com

tel: 723184832

Číslo transparentního účtu spolku: 2200697614/2010

Chtěli byste se zapojit do příprav akcí? Máte chuť pomoci s realizací herny nebo kroužků?

Napište nám! 

Budeme rády za rozšíření dobrovolnického týmu.