Večerní semináře pro rodiče

Sourozenci a jedináčci

23. října 2019, 18:00 - 21:00

MUDr. Tereza Petrásková PhD. pro Vás připravila seminář o postavení sourozenců a jedináčků v rodině. Dozvíte se, jaký vliv může mít vazba dítěte s rodičem na to, jak utváří další vztahy. Budeme mluvit o tom, jak může narození dalšího dítěte změnit rodinnou dynamiku, jaké vazby mohou sourozenci vytvářet mezi sebou, co je sourozenecká rivalita, ale i jaké je být jedináčkem a co jedináčci potřebují.


Cena: 150,-

Když na mě a mé dítě přijde vztek

6. listopadu 2019, 18:00 - 21:00

Na semináři "Když na mě a mé dítě přijde vztek" si budeme povídat o tom, co to je vztek, jaký má pro nás a naše děti význam, kdy škodí a kdy je naopak důležitý. Proč se některé děti vztekají více a některé méně, proč i na nás rodiče vztekání někdy "přijde" a jak se vztekem a agresí pracovat tak, abychom se všichni cítili dobře. 

Lektorka: MUDr. Tereza Petrásková PhD.

Cena: 150,-

Digitální výchova pro rodiče nejmenších dětí 0-3 roky

13. listopadu 2019, 18:00 - 20:00

Podle americké pediatrické asociace by se děti do tří let neměly vystavovat digitálním médiím. Proč? Jak toho docílit aniž byste dítě izolovali od okolního světa? Je chvilka před displejem ještě ok? Co dělat, když moje dítě používá tablet pravidelně? Nechte děti doma a pojďte si popovídat nad kouřícím čajem a koláčem. 

Seminářem vás provede MSc. Kateřina Vickers.

Cena: 250,-

Digitálním světem s dětmi za ruku pro rodiče dětí ve věku 4 - 8 let

27. listopadu 2019, 18:00 - 20:00

Seminář je zaměřený především na rodiče předškoláků a dětí na prvním stupni. Jak a kdy seznamovat děti se světem médií? Od čeho začít a čemu se vyhnout? Jaké důsledky má časté sledování digitálního obsahu na dětský mozek? Kdy je moje dítě zralé na mobilní telefon? Jak se vyrovnat s tlakem školy či vrstevníků? Do jaké míry děti kontrolovat nebo jim důvěřovat? 

Seminářem vás provede MSc. Kateřina Vickers.

Cena: 250,-

Místo konání: Střešovický Oříšek, Farní 368/2

Přihlašování: orisek.orechovka@gmail.com 

Kari - matky

odpočinkový večer pro maminky, slečny, babičky a třeba i tetičky

čtvrtky 20:15 - 21:30
26. září, 17. října, 31. října, 14.listopadu, 28.listopadu 2019

Milé ženy, přijďte se lehce protáhnout a příjemně zrelaxovat do Střešovického oříšku. Večerní meditace a naladění se na sebe může být pomocníkem pro spokojenější život a duševní pohodu zejména v období, kdy vydáváme většinu energie na péči o své děti nebo bližní. Pojďme se tedy chvíli věnovat jen samy sobě, naladit se na svůj dech a plynout.

Těším se na vás, Jana Marada

místo: Farní 368/2

přihlašování na: orisek.orechovka@gmail.com

cena: 150,-/večer nebo 500,-/5 večerů

Herny se sdílením 

témat rodičovství a výchovy
pondělky 10.30 - 12.00 
7.  října až 16. prosince 2019 ( vyjma 28. října ) 

Každé pondělí od října vás s dětmi zveme na herny, kde rodiče navzájem sdílí témata z oblasti výchovy a rodičovství a kde jsou děti součástí. Herny se sdílením vede dobrovolnice Klára Ludwig.

Místo: Farní 368/2, Praha 6

Přihlašování na: orisek.orechovka@gmail.com

Příspěvek: 100,-/herna