Poradenství 

Objednávání, dotazy a platby přímo u poradců. Více informací a kontakty najdete níže.  

Terapeutické poradenství pro děti a mládež

Mgr. Jana Horáková 

Jana Horáková vystudovala sociální práci na FF UK v Praze. Absolvovala psychoterapeutický výcvik typu SUR se zaměřením na arteterapii a další kurzy v oblasti expresivních terapií (např. práce s terapeutickým pískovištěm aj.). Od roku 2005 pracuje v organizaci Letní dům, nejprve s dětmi a mladými lidmi z dětských domovů, od roku 2015 dosud pracuje s dětmi a mladými lidmi v pěstounské péči a jejich rodinami.  

Kontakt: Jana Horáková +420 775 082030

janaahorakova(at)seznam.cz

www.terapiehorakova.cz

V čem může terapie pomoci dítěti:
Posilování sebeúcty dítěte a jeho schopnosti zvládat překážky.
Učení se lépe vnímat, pojmenovávat a vyjadřovat své emoce. 
Zlepšení v oblasti vztahů - s rodiči, se sourozenci, vrstevníky.
Zpracování ztráty či změny - např. ztráta blízkého člověka či separace od něj, rozvod rodičů, ztráta zdraví, šikana, stěhování aj.
Zpracování zátěžových situací - např. asistované kontakty s rodiči.
Budování identity a sebepřijetí dítěte - např. u dětí osvojených, dětí v pěstounské péči.

Nemohu poskytnout poradenství dětem v akutní krizi.

Digitální výchova a prevence závislosti

MSc. Kateřina Vickers 

Kateřina Vickers vystudovala sociální práci a sociologii na Masarykově univerzitě v Brně a terapii závislosti na vysoké škole v Mnichově. Tam pracovala několik let s dětmi a mladistvými ohroženými závislostí a jejich rodinami. Je maminkou dvou holčiček. 

Cena poradentsví: 650,- /h 

Kontakt: katka.vickers(at)digitalni-vychova.cz / 

+420 724 311 671 

https://www.digitalni-vychova.cz/  

Digitální média se mění každým dnem a my s nimi často ztrácíme dech. Rodiče jsou často v pokušení strčit hlavu do písku a čekat, až se to přežene. Digitální média ale nikam neodejdou! Ráda bych Vám pomohla dívat se na to pozitivně a s důvěrou ve Váš zdravý rozum a kritické schopnosti Vašich dětí. 

Některé z otázek, na které Vám ráda odpoví:

- Ubližuji mému batoleti, když mu dávám do ruky telefon?
- Jak mám s mým dítětem mluvit o digitálních médiích, aby mě poslouchalo?
- Kdy je moje dítě připravené na telefon a jaká si dohodnout pravidla?
- Má cenu zabývat se rodičovskými kontrolními nástroji (PCT), když je děti umí obejít?
- Jak poznám, že moje dítě ztrácí kontrolu nad digitálními médii?
- Co dělat, když mám podezření, že můj syn nebo dcera mají problémy ve škole nebo s drogami, ale nechtějí se mnou o nich mluvit?

Výživové poradenství 

Ing. Lucie Němečková 

Lucie Němečková je maminkou malého chlapečka, s velkou zálibou v jídle a vaření. K výživě jí před šestnácti lety přivedly zdravotní problémy, začala se zajímat o souvislosti mezi nemocí, výživou, psychikou, pohybem. V současné době nabízí semináře, kurzy a individuální konzultace. Je absolventkou řady kurzů školícího centra ATAC včetně "Poradce pro výživu a suplementaci" a má v poradenství pětiletou praxi.

Individuální konzultace nabízí v těchto oblastech: 

Dětská výživa u nejmenších dětí

Dětem zdravě: První příkrmy

Dětem zdravě: Svačinky

Dětem zdravě: Sladkosti

Dětem zdravě: Luštěniny

Výživa u alergií a atopického ekzému u dětí

Očista organismu pro dospělé

Zelené potraviny Green Ways 

Cena: 650,- / h 

Kontakt:  lucie_nemeckova(at)centrum.cz / +420 776 746 979 

Koučink

Mgr. Eva Švarzová, ACC 

Eva Švarzová vystudovala sociologii a svojí zálibu ve studiu menších skupin postupně přenesla své další práce. Eva má za sebou 6 let práce v neziskovém sektoru a poradenství a 10 let práce na manažerských pozicích v bankovním sektoru. Posledních pár let jí nejvíce naplňuje péče o její 3 dcery a cestování po světě. 

Kontakt: evsiskova(at)gmail.com / +420 731 423 429.   

 Koučování se věnuje od roku 2007, od roku 2013 je ICF akreditovanou koučkou (stupeň ACC), má přes 250 hodin koučovací praxe dle standardů ICF a 262 hodin výcviku. Zaměřuje se na individuální a týmové koučování, mentoring, facilitaci a práci se skupinou. Nabízí individuální koučování (životní a kariérní koučink, týmové koučování), osobní setkání v Praze, možno i koučování přes Skype či telefon! 

Systemická terapie

Mgr. Barbora Uhlová

Barbora Uhlová vystudovala psychologii a speciální pedagogiku na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Někdejší vysokoškolská brigáda ji zavedla na několik let do oblasti personalistiky, zkušenosti má však také v oblasti psychologického poradenství a terapie. Díky "mateřské pauze" se jí podařilo vyhradit si čas na další studium a absolvovala psychoterapeutický výcvik v Systemické rodinné terapii (v rozsahu 500 hodin). 

Cena: 650,-Kč/hod 

Kontakt: barbora@uhlovi.cz / +420 606 948 058

Práce s dětmi a rodinou mi byla vždy blízká, nicméně vlastní zkušenost s rodičovstvím pro sebe vnímám jako přelomovou - naučila mne hodně nejen o dětech, ale i o mně samé. Zároveň jsem se získáním nové životní role více nahlédla i do života dalších rodin ve svém okolí a utvrdila se v tom, že čas a úsilí věnované podpoře rodiny a péči o ni má velký smysl. Je mi blízký narativní přístup v psychoterapii - každý z nás jsme autory svého životního příběhu a je na nás, jak na něj budeme nahlížet a jak ho budeme vyprávět.

V rámci systemické terapie je možné pracovat jak s celou rodinou, tak také s jakoukoliv její částí, či "pouze" s jedním jejím členem. Na společných setkáních se můžeme věnovat různým tématům, která mé klientky a klienty trápí - ať už se jedná o záležitosti spojené s rodinným fungováním, partnerská a rodičovská témata nebo otázky spojené s osobním rozvojem, životní spokojeností apod.